Let op er is een milieuzone in Parijs vanaf 1 juli 2016

Posted by in Weekendje weg Tags: on 31 januari 2017 0 comments

In Parijs geldt het gebied binnen de ring (Boulevard Périphérique) vanaf 1 juli 2016 als milieuzone. Maar voorlopig (tot 1 mei 2017) heeft dat nog geen consequenties voor buitenlands gekentekende auto’s, omdat de milieustickers (vignetten) voor buitenlands gekentekende auto’s pas per 1 mei 2017 beschikbaar zijn.

Dat betekent een verbod voor alle oudere motorvoertuigen, geregistreerd vóór 1 januari 1997 en motorfietsen met een eerste registratie van vóór 1 juni 2000. Hieronder vallen ook voertuigen met buitenlands kenteken. Het verbod is alleen van kracht op werkdagen tussen 8 en 20 uur, niet in het weekend en op feestdagen.

Tot september 2016 worden overtredingen niet bestraft. Daarna wordt overtreding bestraft met een boete van € 35. Vanaf 1 januari 2017 is de boete € 78.

Deze maatregel is gebaseerd op wetgeving die per 1 juli 2016 in Frankrijk van kracht is (Crit’air). Het doel is om luchtvervuiling door uitlaatgassen tegen te gaan. Op grond van deze regeling kunnen steden een milieuzone inrichten, waardoor de toegang tot bepaalde delen van de stad beperkt of verboden is. Toegang kan worden verkregen door aanschaf van een vignet. Daartoe is een systeem vastgesteld met verschillende kleuren vignetten. Er zijn 6 kleuren vignetten. De kleur van het vignet is afhankelijk van het type voertuig en de mate van emissie, de EURO-norm en leeftijd van de auto. Aan de aanschaf van het vignet zijn kosten verbonden (€ 4,50).

Op www.certificat-air.gouv.fr is meer informatie te vinden over de Franse milieumaatregelen, de boetes bij overtreding en de vignetten. 

bron: anwb